Galata ve Pera

Nur Akın’ın 2002’de Literatür Yayıncılık’tan ikinci baskısını yapmış olan “19. Yüzyılın İkinci Yarısında Galata ve Pera” kitabını kurcalıyorum bu ara.Benim de yaşadığım bu semtlere dair hemen her şeyi içeren, anlatan nefis bir kitap. Eski evrak ve fotoğraflar da cabası.

 

 

Üşenmedim, arkasındaki kaynakçayı kayda aldım bu sefer. Bu konuda çalışan, merak eden vardır; faydası olur umarım.

 

 

 

– Ahmet Lütfi Efendi, Vak’a Nüvis Ahmet Lütfi Efendi Tarihi, M. Aktepe (Yay.), cilt X, XI, XII Ankara 1988, 1989

– Arseven, C. E., Eski Galata ve Binaları, İstanbul, 1989

– Avunduk, A., “Bir Emekli Sinagog Hikâyesi,”Arredamento Dekorasyon, 1993/4, s. 124-127

– Batur, A., “Batılılaşma Döneminde Osmanlı Mimarlığı,” Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, İstanbul, 1985, cilt: 4, s. 1038-1067

– Batur, A., vd, İstanbul’da Ondokuzuncu Yüzyıl Sıraevleri “Koruma ve Yeniden Kullanım İçin Bir Monografik Araştırma,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt: 5, sayı: 2, Güz 1979, s.185-205

– Bektaş Mimarlık ve Mühendislik A.Ş., “Haliç’in Güney Kıyısında Yeşil Alan İçinde Kalan Tarihi Anıt Olarak Tescilli Evleri ve Bir Çeşmeyi Onarıp Yeniden İşleve Kavuşturma Tasarımıyla İlgili Rapor,”

– Benbassa, E., – A. Rodrigue, “19. Yüzyılın Sonunda Türkiye’deki Yahudi Esnafı” Tarih ve Toplum, Haziran, 1989, cilt: 11, sayı: 66, s.22-27

– Cezar, M., XIX. Yüzyıl Beyoğlu’su, İstanbul, 1992

Çelik, Z., The Remaking of İstanbul, Washington, 1986

– Çizgen, E., Photograpy in the Ottoman Empire (1839-1919), İstanbul, 1987

– de Amicis, E., İstanbul (1874), Ankara, 1981

– Deleon, J., Pera Hatıratı, İstanbul, 1993

– Denel, S., Batılılaşma Sürecinde İstanbul’da Tasarım ve Dış Mekânlarda Değişim ve Nedenleri, Ankara, 1982

– Duhani, S., Eski İnsanlar, Eski Evler, İstanbul, 1982

– Duhani, S., Beyoğlu’nun Adı Pera İken, İstanbul, 1990

– Eldem, E., “Osmanlı Bankası Arşivi ve Tasnifi Çalışmaları Hakkında Bir Sunuş,” Dünü ve Bugünüyle Toplum ve Ekonomi, sayı: 3, Nisan 1992, s. 5-12

– Eldem, E., “Nostaljiden Arındırılmış Bir Bakış: Galata’nın Etnik Yapısı,” İstanbul, 1992, sayı: 1, s. 58-63

– Enault, L., Constantinople et la Turquie, Paris, 1855

– Eyice, S., “Galata Hakkında İki Kitap ve Bu Münasebetle Bazı Notlar,” Tarih Dergisi, sayı: 1/1, 1950,

1,201-220

– Eyice, S., “İstanbul,” maddesi, İslâm Ansiklopedisi, cilt: V, İstanbul, 1950, s. 1214/144-1215/157

– Eyice, S., Galata ve Kulesi, İstanbul, 1969

– Eyice, S., Tarihte Haliç, Haliç Sempozyumu, (10-11 Aralık 1975), İstanbul, s. 263-307

– Eyice, S., “La Revue Orientale ve Kurucusu Adolphe Thalasso,” Tarih ve Toplum, Kasım, 1988, cilt: 10, sayı: 59, s.16-22

– Eyice, S., “Andre Chenier’nin ‘Doğduğu Ev’ Hakkında,” Tarih ve Toplum, Aralık, 1989, sayı: 72, s. 52-55

– Flandin, E., L’Orient, Paris, 1853

– Galante, A., Histoire des Fuifs d’İstanbul, Sous le Sultan Mehmed le Conquerant, I. Ve II. Cilt, İstanbul, 1941

– Gautier, T., Constantinople (1852), İstanbul, 1990

– Groc, G.-İ. Çağlar, La Presse Française de Turquie de 1795 a nos Fours, İstanbul, 1985

– Gülersoy, Ç., Tramvay İstanbul’da, İstanbul, 1989

– Gülersoy, Ç., İstanbul Sinagogları, İstanbul, 1992

– Işın, E., “19. Yüzyılda Modernleşme ve Gündelik Hayat,” Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, cilt: 2, İstanbul, 1985, s. 538-563

– İnalcık, H., “Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u Fethi ve İmparatorluk,” Türk Kültürü, sayı: 20, Haziran, 1964, s. 8-13

– İncicyan, P. Ğ., 18. Asırda İstanbul, İstanbul, 1976

– İrez, F., H. Aksu, Boğaziçi Sefarethaneleri, İstanbul, 1992

– Kayra, C., İstanbul’un Eski Haritaları, İstanbul, 1990

– Kazgan, H., Galata Bankerleri, İstanbul, 1991

– Koloğlo, O., “Tanzimat’ın Yankıları,” Tarih ve Toplum, Kasım, 1989, cilt: 12, sayı: 71, s. 12-15

– Koloğlu, O., Abdülhamit ve Masonlar, İstanbul, 1991

– Kömürciyan, E. Ç., İstanbul Tarihi, XVII. Asırda İstanbul, İstanbul, 1952 (1. Baskı), İstanbul, 1988 (2. Baskı)

– Kuban, D., “İstanbul’un Tarihi Yapısı,” Mimarlık 70/5, s. 26-48

– Küçük, C., “Osmanlılarda Millet Sistemi ve Tanzimat,” Tanzimat Ansiklopedisi, cilt: 4 s. 1007-1024

– Kütükoğlu, M. S.,  “Yabancıların İktisadi Faaliyetleri,” 150. Yılında Tanzimat, Ankara, 1992, s. 91-136

– Launay, M. De, Notice sur le vieux Galata, (Pera des Genois),  L’Univers Revue Orientale, No: 2, Constantinople, 1874, s. 105-116

– Mantran, R., “XVI. ve XVII. Yüzyıllarda İstanbul’da Azınlıklar, Meslekler ve Yabancı Tüccarlar,” Tarih ve Toplu, Nisan, 1985, cilt: 3, sayı: 16, s. 19-23

– Mantran, R., 17. Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul, Ankara, 1986

– Meyer-Schlichtmann, C., Prusya Elçiliği’nden Doğan Apartmanı’na, İstanbul, 1992

– Moltke, H. Von, Türkiye Mektupları, İstanbul, 1969

– Müller, Wiener, W., Bildlexion zur Topographie Istanbuls, Tübingen, 1977

– Ortaylı, İ., Osmanlı İmparatorluğu’nda Millet, Tanzimat Ansiklopedisi, İstanbul, 1985, cilt: 4 s. 996-1006

– Ortaylı, İ., İstanbul’dan Sayfalar, İstanbul, 1986

– Selahaddin Bey, La Turquie a l’Exposition Universelle, Paris, 1867

– Schhick, İ. C., “Osmanlılar, Azınlıklar ve Yahudiler,” Tarih ve Toplum, Mayıs 1986, cilt: 5, sayı: 29, s. 34-42

– Scognamillo, G., Bir Levantenin Beypğlu Anıları, İstanbul, 1990

– Timur, T., “Bir Osmanlı Banker Ailesi, Kamondolar,” Tarih ve Toplum, Şubat 1990, sayı: 74 s. 35-38

– Toprak, Z., “Tarihsel Nüfusbilim Açısından İstanbul’un Nüfusu ve Toplumsal Topografyası,” Dünü ve Bugünüyle Toplum ve Ekonomi, sayı: 3, Nisan 1992, s. 109-120

– Toros, T., “Osmanlı İmparatorluğu’nda Gayrimüslim Azınlıklar,” Tanzimat Ansiklopedisi, İstanbul, 1985, cilt: 4, s. 1008-1011

– Tuğlacı, P., Ermeni Kiliseleri, İstanbul, 1992

– Ubicini, J. H. A., La Turquie Actuelle, Paris, 1885

– Üsdiken, B., “Beyoğlu’nda Kaybolan Pasajlar I,” Tarih ve Toplum, Nisan 1991, sayı: 88 s. 21-26

– Üsdiken, B., “Beyoğlu’nda Kaybolan ve Yaşayan Pasaj ve Geçitler II,” Tarih ve Toplum, Mayıs 1991, sayı: 89 s. 21-27

– Üsdiken, B., “Beyoğlu’nda Kaybolan ve Yaşayan Pasaj ve Geçitler III,” Tarih ve Toplum, Haziran 1991, sayı: 90 s. 36-43

– Üsdiken, B., “Beyoğlu’nda Kaybolan ve Yaşayan Pasaj ve Geçitler IV,” Tarih ve Toplum, Temmuz 1991, sayı: 91 s. 26-32

– Üsdiken, B., “Beyoğlu’nun Eski ve Ünlü Otelleri III, Hotel d’Anglettere,” Tarih ve Toplum, Ocak 1992, sayı: 97 s. 34-37

– Üsdiken, B., “Beyoğlu’nun Eski ve Ünlü Otelleri IV,Tokatlıyan Oteli,” Tarih ve Toplum, Şubat 1992, sayı: 98 s. 24-28

– Üsdiken, B., “Beyoğlu’nun Eski ve Ünlü Otelleri V,” Tarih ve Toplum, Mart 1992, sayı: 99 s. 28-35

– Yetkin, Ç., Türkiye’nin Devlet Yaşamında Yahudiler, İstanbul, 1992

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.