Ahvâlnâme-i Müellefât-ı Askeriyye-i Osmaniyye, Birinci Kısım: Ahvâlnâme-i Müellefât-i Topcıyan

 0,00

Yazar: Ahmed Muhtar Paşa

Çevirmen: 

Yayın Yeri: 

Yayın Yılı (Hicri): 1316

Yayın Yılı (Miladi): 1899

Matbaanın İsmi: Tahir Bey Matbaası

Açıklama: Ciltten çıkma, iyi durumda.

There are no reviews yet.

Bir cevap yazın