ÇOCUK DUYGUSU

 0,00

Balkan yenilgisinden 19 gün sonra çıkmaya başlayan Çocuk Duygusu dergisinde Baha Tevfik, Şahabettin Süleyman, Ahmed Edib, Selim Sırrı, Faik Ali ve Filozof Rıza Tevfik gibi tanınmış sanatçılarının yazılarının yer alması, Sultan V. Mehmet Reşat Han’ın, Sadrazam Said Halim Paşa’nın, Dahiliye Nazırı Talat Paşa’nın Harbiye Nazırı Enver Paşa’nın, Bahriye Nazırı Cemal Paşa’nın, Mahmut Şevket Paşa’nın ve büyük şair Recaizade Mahmut Ekrem Bey’in fotoğraflarının yer almış olması da dikkat çekicidir.
O yıllarda karşılaşılan “boykotaj”, “yabancı firma reklamları” ve “reklam afişlerinde kullanılan dil” gibi konularda Çocuk Duygusu dergisi adına özellikle Leon Lütfi’nin, provokasyonlardan uzak, sakin, soğukkanlı, tutarlı ve çözüm üreten yaklaşımı da takdir edilecek bir tavırdır. Fakat bunun yanında “kin” kavramı ile ilgili yazılanlar çocuk eğitimi açısından olumsuz özellikler taşımaktadır.*

61 sayı çıkmıştır.

*Mehmet ÖZDEMİR Yrd. Doç. Dr.; Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fak. Türkçe Eğitimi Bölümü

Kategoriler:

Çıkış Tarihi: 6 HAZİRAN 1329 (1913)

Mesul Müdür: LEON LÜTFÜ-M. FAHRİ-BAHA TEVFİK

Şehir: İstanbul

Matbaa: SANCAKÇİYAN MATBAASI

Periyot: Haftalık (Perşembe günleri çıkar)

Sayılar: 12-14-15-39’dan 61’e kadar olan sayılar

There are no reviews yet.

Bir cevap yazın