Evsâf ve Mucizât-ı Nebi

 0,00

Kategoriler:

Yazar: Ubeydî

Çevirmen:

Yayın Yeri: İstanbul

Yayın Yılı (Hicri): 1313

Yayın Yılı (Miladi): 1894

Matbaanın İsmi: Basiret Matbaası

Açıklama: Tâceddin b. Zekeriyyâ el-Osmânî’nin Tâciyye diye bilinen Risâle fî sülûki ḫaṣṣati’s-sâde adlı eserinin şerhi

There are no reviews yet.

Bir cevap yazın