FAĞFUR

 0,00

Fağfur, 22 Ağustos – 3 Teşrin-i sâni (Kasım) 1334 (1918) tarihleri arasında, Yahya Saim Ozanoğlu’nun gayretleriyle 5 sayı yayımlanabilmiş “edebî, felsefî içtimaî mecmua”dır. Derginin adı, Yahya Kemâl’in bir mısraından esinlenerek koyulmuştur.

Fağfur, I. Dünya Savaşı ile Mütareke Devri’nin başlarında, umutsuz ve millî acılar içinde kıvranan Türk aydınının duygu ve düşünce dünyasındaki sesleri duyurmaya çalışmıştır.

Kategoriler:

Çıkış Tarihi: 1334 (1918)

Mesul Müdür: SUBHİ KADRİ-SELİM İZZET

Şehir: İstanbul

Matbaa: MATBAA-İ ORHANİYE

Periyot: AYLIK

Sayılar: 3

There are no reviews yet.

Bir cevap yazın