KIRIM MECMUASI

 0,00

2 Mayıs 1918 ile 15 Mayıs 1919 tarihleri arasında yirmi üç sayı olarak neşredilen, Kırım ve Türk dünyasıyla alakalı ilmî, edebî, dinî, ictimaî ve tarihî mevzuları işleyen, Kırım’la ilgili her türlü olayı Türk dünyasına ve Avrupa’ya hemen duyurmaya çalışan Kırım Mecmuası’dır. Bu dergi Kırım Ahali Cumhuriyeti’nin Bolşevikler tarafından ortadan kaldırılmasından sonra İstanbul’da Kırım’ın bağımsızlığını savunan bir dergidir. Kırımlılar Cemiyet–i Hayriyyesi’nin de kurucularından olan Kırımlı Süleyman Sudi Bey tarafından yayımlanmıştır

Kategoriler:

Çıkış Tarihi: 1334-1918

Mesul Müdür: A.HALİL-S.SUDİ

Şehir: İstanbul

Matbaa: MATBAA-İ ORHANİYE

Periyot: On beş günlük.

Sayılar: 2,3,4,5,7,8,9

There are no reviews yet.

Bir cevap yazın