MUSAVVER MALUMATI NAFİA

 0,00

“Haftalık fennî, edebî, içtimaî ve iktisadî mecmua”dır.

Abdullah, Süleyman Tevfik, Namık Ekrem (Birecikli) gibi isimlerin müdürlüğünü yaptığı dergi. 24 sayı çıkmış olup Matbaa-i Âmedî Matbaası ve Hikmet Matbaası’nda basıldı.

Kategoriler:

Çıkış Tarihi: 13 ŞUBAT 1329 (1913)

Mesul Müdür: S. ABDULLAH-SÜLEYMAN TEVFİK-NAMIK EKREM-ORHAN MİDHAT

Şehir: İstanbul

Matbaa: MATBAA-İ AMEDİ

Periyot: Haftalık

Sayılar: 3

There are no reviews yet.

Bir cevap yazın