Tercüme-i Miftâhü’l-maiye fî Tarikati’n-Nakşbendiye

 0,00

Dönem cildindedir. ön kapakta ufak bir kopma olmakla birlikte metin kısmında herhengi bir sorun yoktur.

Yazar: Abdülganî b. İsmail el-Nablusi

Çevirmen: Osman Bahri b. Muhammed Emin Şeyhluli

Yayın Yeri: İstanbul

Yayın Yılı (Hicri): 1298

Yayın Yılı (Miladi): 1872

Matbaanın İsmi: Basiret Matbaası

Açıklama: Tâceddin b. Zekeriyyâ el-Osmânî’nin Tâciyye diye bilinen Risâle fî sülûki ḫaṣṣati’s-sâde adlı eserinin şerhi

There are no reviews yet.

Bir cevap yazın