YILDIZ

 0,00

Sorumlu müdürün Talat Mithat, başyazarın Ercümend Ekrem Talu‟ nun olduğu dergi, aylık ve resimli olup 17 sayı yayınlanmıştır. Dergide Süleyman Nazif, İbrahim Alaaddin Gövsa, Ercümend Ekrem Talu, Faruk Nafiz, Ali Mümtaz, Şerif Nuri, Muazzez Kerim, Kemal Kaya, Ahmed Vehid, Peyami Safa, Cevad Kazım, Mehmed Saim, Süleyman Nazif, Served Ziya, Doktor Cemal Zeki, Şükrü Nafiz, Kemal Nejad, Ahmed Vahid, Ahmet Refik, Fazıl Ahmed, Seyfeddin Ömer, Enis Behiç, Behcet Kemal, Ahmet Necati imzaları görülmüştür. Dergide ağırlıklı olarak hikaye, şiir, piyeslere yer verilmiştir. Edebi eserler dışında, insan hayatı hakkında güncel haberlere, moda, spor konularına, yurt içi ve yurt dışı haberlere yer verilmiştir. İnsanların merak ettiği konular hakkında açıklayıcı yazılar yer almıştır.*

 

*Esra Oğuzhan YL Tezi

Kategoriler:

Çıkış Tarihi: 1 EYLÜL 1340 (1924)

Mesul Müdür: TAL’AT MİTHAT-SEDAD- ERCÜMENT EKREM

Şehir: İstanbul

Matbaa: MATBAA-İ AHMED İHSAN

Periyot: Aylık

Sayılar: 1-3

There are no reviews yet.

Bir cevap yazın